Sihtrühma tundmine on turunduse alustala!

Turunduses on keeruline luua sõnumeid, ilma sihtrühma tundamata. Kujutle, et sa viibid pimedas toas ja ei tea, kes on sinu vestluskaaslane. Veel hullem – sinu vestluskaaslane vaikib. Suhteliselt sama olukord on ka internetis turundades.

Tekste või visuaalset sõnumit luues, ei näe sa enda publikut. Kui puudub isegi aimdus, kes nad võiksid olla, räägid tõenäoliselt liiga üldist juttu. Häda on ka selles, et jutt saab maru ruttu otsa. Sest ilma vastukaja saamata, on keeruline midagi lisada. Tõenäoliselt räägid sa liiga palju endast, sest sa ju ei tea, kes on sinu vestluskaaslane. Nii juhtubki, et oled kulutanud tunde sisu loomiseks, aga tulemusi ei ole. Sinu tekstid ja visuaalid lihtsalt ei kõneta kedagi.

 

Hea turundus saab alguse sihtrühma tundmisest

Kas sa tunned enda sihtrühma? Kas tead, mida nad mõtlevad kui hommikul üles ärkavad? Kas oled kursis, millistes kanalites nad aega veedavad ja mida nad seal teevad? Mis neile muret valmistab ja mis neile rõõmu teeb? Mida nad ootavad sinu tootest või teenusest kõige enam?

Parim aeg sihtrühma intervjueerimiseks oli eile, aga paremusest järgmine on täna.Lepi kokku vähemalt viie enda lemmikkliendiga 45-minutiline vestlus. Püüa vestluse ajal mitte ise sekkuda ja vastuseid ette öelda. Kindlasti salvesta vestlus, sest hiljem järgi kuulates, võid avastada sealt tõelised pärlid.

 

Milliseid küsimusi sihtrühmalt küsida?

 

Jaota oma küsimused nelja kategooriasse. Nii on sul hea ühest teemaplokist teise üle minna ning kogud süstemaatiliselt infot. Vali välja küsimused, mis haakuvad kõige rohkem sinu tegevusvaldkonnaga. Küsi neid küsimusi kõigilt intervjueeritavatelt, siis on hiljem hea vastuseid võrrelda ning leida üles korduma kippuvad mõtted. Selle põhjal joonistubki sulle välja kliendiprofiil.

 

Demograafia, taust ja isiklik elu

 

Vali küsimused, mis haakuvad kõige enam sinu toote või teenusega ning jäta vähemolulised välja.

Demograafia
Vanus
Sugu
Elukoht
Päritolu
Sissetulek
Haridustase
Amet / elukutse

Taust
Kas sa kasvasid üles maal või linnas?
Kas sinu vanemate kasvatusviis oli pigem range või leebe?
Kas sul on vendi või õdesid?
Mitmes laps sa peres olid?
Mis on sinu lemmikud lapsepõlvemälestused?
Mis olid lapsepõlves sinu lemmikud tegevused?
Kas sul oli palju sõpru, vähe sõpru või üldse mitte?
Kas sa tegid koolis pahandusi?
Kas sa ülikoolis käisid? Millises ja mida õppisid?
Kui sa ei käinud ülikoolis, siis mida sa pärast põhikooli või gümnaasiumi tegid?
Mis oli su esimene töökoht?

Isiklik elu – siin on hea küsida sinu enda valdkonnaga seotult
Kas sa oled abielus?
Kas sul on lapsi? Kui vanad nad on? Poisid või tüdrukud?
Kui lapsi ei ole, siis kas soovid neid tulevikus? Kui palju?
Millises majas või korteris sa parasjagu elad?
Kas sa oled oma praeguse elukohaga rahul või tahaksid midagi muuta?
Kas sul on palju sõpru, vähe sõpru või üldse mitte?
Milline on su eluviis, kas pigem tervlsik või ebatervislik?
Milliste hobidega sa tegeled?
Millistes gruppides või huviringides sa osaled?
Kas sa oled pigem õhtu- või hommikuinimene?
Kas sa teed kodus süüa või sööd pigem väljas?
Kas sulle meeldib puhtus või talud segadust?
Millistes poodides sa käid?
jne. mõtle siia küsimusi juurde, mis puudutab sinu tegevusvaldkonda.

Tööelu
Mis valdkonnas sa töötad ja millise positsioonil?
Millised on sinu igapäevased tööülesanded ja kohustused?
Mis on sinu tööl kõige suuremad väljakutsed?
Mis sulle töö juures kõige rohkem meeldib?
Milline näeb välja sinu unistuste töökoht?

Iseloom
Kuidas sa enda iseloomu kirjeldad? Kas oled pigem introvert või ekstravert?
Kas sa oled pigem loogilise mõtlemisega või kunstiline ja emotsionaalne?
Kas sa eelistad reegleid järgida või piire katsetada?
Kas sa lähed vooluga kaasa või oled innovaatiline?
Kas sa oled spontaanne või eelistad kindlaid plaane?
Kui palju mõjutab sind teiste inimeste arvamus?

 

Mis on sinu suurimad väljakutsed, hirmud ja unistused?

 

Millised on sinu suurimad väljakutsed selles valdkonnas?
Mis on kõige suuremad takistused ostuprotsessis? Mis sind valvsaks teeb ja millised küsimused tekivad?
Milliseid küsimusi sa enne ostu endalt küsid?
Mis on kõige hullem asi, mis võiks juhtuda?
Millised häirivad mõtted tekivad, mis ei lase sul öösel uinuda?

Mis on sinu suurimad unistused?

Kirjelda palun, milline on sinu jaoks ideaalne lahendus?
Kirjelda unistuste toodet või teenust? Mis on selle juures sinu jaoks kõige väärtuslikum?
Kuidas sa ennast tunneksid, peale seda kui oled saanud enda unistuste toodet või teenust kasutada?
Milline peab olema pakend, teenindamise kiirus vms.

 

Ostuprotsess ja toote/teenusega seotud küsimused

 

Kuidas tekkis vajadus antud toote või teenuse järele?
Kas olid enne kuulnud meie ettevõttest?
Kui kaua läks lahenduse otsimiseks aega?
Milliseid lahendusi kaalusid ja miks just neid?
Kuidas said informatsiooni nende lahenduste kohta?
Kas tundsid, et said piisavalt infot või jäid mõned küsimused õhku rippuma?
Mis oli kõige häirivam, kui lahendust otsisid?
Mille põhjal tegid lõpliku otsuse?
Mis läks toote või teenuse tellimises hästi ja mis ei läinud nii, nagu oleks lootnud?
Mida oleks tahtnud enne ostu teada saada, mis alles hiljem välja tuli?
Kui saaksid aja tagasi kerida ja midagi muuta, siis mida teeksid?
Kuidas oled tulemusega rahul? Miks?

 

Infokanalid

 

Milliseid meediakanaleid kasutad? Ajalehed, veebiportaalid, sotsiaalmeedia?
Kui palju sa erinevates meediakanalites keskmiselt aega veedad?
Milline sisutüüp on sulle kõige meelepärasem? Tekst, video, foto, podcast? Miks?
Kuidas ja kus kohast sa ostu tegemiseks infot kõige rohkem otsid? Kas tavaliselt saad piisava info, või tunned et jääb midagi puudu?
Kuidas sa meie ettevõttest esimesena kuulsid?

Loodan, et need küsimused on sulle abiks, et koostada enda ettevõttega sobiv küsimustik. Hea kui küsimused on kohe varrukast võtta, kui tekib spontaanseid võimalusi enda sihtrühma intervjueerimiseks. Selleks soovitan küsimused salvestada nii, et pääseksid kergelt ligi ka enda mobiiliga.

Ära siis unusta vestluseid salvestamata! Ja kui tekib võimalus, kuula vastused taaskord üle, nii võid märgata midagi olulist, mis vestlusel märkamata jäi.

Kui andmed on kokku kogutud, võid need koondada kliendiprofiili kaardile: